Sim Tứ Quý 3 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0333.37.3333 480.000.000đ 31 Đặt mua
2 Viettel 0365.40.3333 18.000.000đ 30 Đặt mua
3 Viettel 0384.87.3333 23.100.000đ 42 Đặt mua
4 Viettel 0342.90.3333 23.500.000đ 30 Đặt mua
5 Viettel 0368.32.3333 55.000.000đ 34 Đặt mua
6 Viettel 037.91.33333 103.000.000đ 35 Đặt mua
7 Viettel 0348.333333 350.000.000đ 33 Đặt mua
8 Viettel 0339.38.3333 68.000.000đ 38 Đặt mua
9 Viettel 0388.77.3333 71.200.000đ 45 Đặt mua
10 Viettel 0379.55.3333 41.300.000đ 41 Đặt mua
11 Viettel 034.295.3333 22.300.000đ 35 Đặt mua
12 Viettel 0335.96.3333 56.800.000đ 38 Đặt mua
13 Viettel 0395.95.3333 50.000.000đ 43 Đặt mua
14 Viettel 033.268.3333 55.200.000đ 34 Đặt mua
15 Viettel 0332.74.3333 30.000.000đ 31 Đặt mua
16 Viettel 0379.52.3333 35.600.000đ 38 Đặt mua
17 Viettel 03.5588.3333 72.700.000đ 41 Đặt mua
18 Viettel 0358.44.3333 35.000.000đ 36 Đặt mua
19 Viettel 0328.72.3333 25.200.000đ 34 Đặt mua
20 Viettel 0364.10.3333 20.100.000đ 26 Đặt mua
21 Viettel 0367.333333 366.000.000đ 34 Đặt mua
22 Viettel 0387.60.3333 33.200.000đ 36 Đặt mua
23 Viettel 0389.77.3333 54.400.000đ 46 Đặt mua
24 Viettel 0382.333333 500.000.000đ 31 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tứ Quý 3 Đầu Số 03 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3