STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0944.730.179 830.000đ 44 Đặt mua
2 Vinaphone 0848.937.079 670.000đ 55 Đặt mua
3 Vinaphone 0918.302.579 3.500.000đ 44 Đặt mua
4 Vinaphone 0943.451.779 3.500.000đ 49 Đặt mua
5 Vinaphone 0916.911.779 6.000.000đ 50 Đặt mua
6 Vinaphone 0849.923.039 670.000đ 47 Đặt mua
7 Vinaphone 0859.027.679 670.000đ 53 Đặt mua
8 Vinaphone 0946.823.279 1.950.000đ 50 Đặt mua
9 Vinaphone 0945.125.939 1.810.000đ 47 Đặt mua
10 Vinaphone 0949.061.779 2.090.000đ 52 Đặt mua
11 Vinaphone 0942.366.179 1.600.000đ 47 Đặt mua
12 Vinaphone 0947.581.679 1.810.000đ 56 Đặt mua
13 Vinaphone 0848.116.079 670.000đ 44 Đặt mua
14 Vinaphone 0944.891.279 2.090.000đ 53 Đặt mua
15 Vinaphone 0944.085.679 1.950.000đ 52 Đặt mua
16 Vinaphone 0946.289.279 5.000.000đ 56 Đặt mua
17 Vinaphone 0914.594.779 2.090.000đ 55 Đặt mua
18 Vinaphone 0945.538.779 2.090.000đ 57 Đặt mua
19 Vinaphone 0857.714.179 670.000đ 49 Đặt mua
20 Vinaphone 0918.320.179 2.090.000đ 40 Đặt mua
21 Vinaphone 0944.038.979 2.090.000đ 53 Đặt mua
22 Vinaphone 0943.911.279 2.090.000đ 45 Đặt mua
23 Vinaphone 0856.951.039 670.000đ 46 Đặt mua
24 Vinaphone 0886.941.539 670.000đ 53 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Thần Tài : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3