STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0339.216.339 300.000đ 39 Đặt mua
2 Viettel 0394.34.2639 299.000đ 43 Đặt mua
3 Viettel 0328.774.939 300.000đ 52 Đặt mua
4 Viettel 0384.960.639 300.000đ 48 Đặt mua
5 Viettel 0358.382.279 300.000đ 47 Đặt mua
6 Viettel 0386.432.379 300.000đ 45 Đặt mua
7 Viettel 0338.975.879 300.000đ 59 Đặt mua
8 Viettel 0335.543.079 300.000đ 39 Đặt mua
9 Viettel 0376.675.079 299.000đ 50 Đặt mua
10 Viettel 0354.759.439 300.000đ 49 Đặt mua
11 Viettel 0348.386.579 300.000đ 53 Đặt mua
12 Viettel 0329.536.179 550.000đ 45 Đặt mua
13 Viettel 035.9876.279 300.000đ 56 Đặt mua
14 Viettel 0343.945.139 300.000đ 41 Đặt mua
15 Viettel 0364.558.439 299.000đ 47 Đặt mua
16 Viettel 0346.223.139 300.000đ 33 Đặt mua
17 Viettel 0325.026.679 300.000đ 40 Đặt mua
18 Viettel 0332.824.179 450.000đ 39 Đặt mua
19 Viettel 0332.752.179 300.000đ 39 Đặt mua
20 Viettel 0353.844.139 300.000đ 40 Đặt mua
21 Viettel 0368.421.079 300.000đ 40 Đặt mua
22 Viettel 0335.591.239 300.000đ 40 Đặt mua
23 Viettel 0338.174.379 300.000đ 45 Đặt mua
24 Viettel 0338.893.479 300.000đ 54 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Thần Tài : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3