STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0877.272.839 840.000đ 53 Đặt mua
2 iTelecom 0877.872.179 840.000đ 56 Đặt mua
3 iTelecom 0877.219.979 560.000đ 59 Đặt mua
4 iTelecom 0877.218.379 560.000đ 52 Đặt mua
5 iTelecom 0876.939.339 8.250.000đ 57 Đặt mua
6 iTelecom 0877.269.979 840.000đ 64 Đặt mua
7 iTelecom 0877.322.179 840.000đ 46 Đặt mua
8 iTelecom 0879.598.179 840.000đ 63 Đặt mua
9 iTelecom 0879.792.939 3.450.000đ 63 Đặt mua
10 iTelecom 0879.594.979 630.000đ 67 Đặt mua
11 iTelecom 0877.269.939 840.000đ 60 Đặt mua
12 iTelecom 0877.585.779 840.000đ 63 Đặt mua
13 iTelecom 0876.979.779 8.250.000đ 69 Đặt mua
14 iTelecom 0877.829.179 840.000đ 58 Đặt mua
15 iTelecom 0877.269.839 840.000đ 59 Đặt mua
16 iTelecom 0877.269.639 840.000đ 57 Đặt mua
17 iTelecom 0877.219.879 560.000đ 58 Đặt mua
18 iTelecom 0877.871.179 840.000đ 55 Đặt mua
19 iTelecom 0878.796.879 38.800.000đ 69 Đặt mua
20 iTelecom 0877.272.879 840.000đ 57 Đặt mua
21 iTelecom 0879.635.679 840.000đ 60 Đặt mua
22 iTelecom 0876.799.779 8.250.000đ 69 Đặt mua
23 iTelecom 0877.272.779 840.000đ 56 Đặt mua
24 iTelecom 0877.272.379 630.000đ 52 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Thần Tài : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3