STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Gmobile 0598.1998.79 700.000đ 65 Đặt mua
2 Gmobile 0993.68.0379 910.000đ 54 Đặt mua
3 Gmobile 0995.60.59.79 700.000đ 59 Đặt mua
4 Gmobile 0993.677.079 770.000đ 57 Đặt mua
5 Gmobile 0599.266.779 700.000đ 60 Đặt mua
6 Gmobile 0995.350.179 700.000đ 48 Đặt mua
7 Gmobile 0995.521.579 770.000đ 52 Đặt mua
8 Gmobile 0996.194.179 630.000đ 55 Đặt mua
9 Gmobile 0598.1998.39 700.000đ 61 Đặt mua
10 Gmobile 0995.53.70.79 600.000đ 54 Đặt mua
11 Gmobile 0993.154.179 770.000đ 48 Đặt mua
12 Gmobile 0996.194.239 560.000đ 52 Đặt mua
13 Gmobile 0995.521.479 630.000đ 51 Đặt mua
14 Gmobile 0993.676.239 1.100.000đ 54 Đặt mua
15 Gmobile 0993.959.839 840.000đ 64 Đặt mua
16 Gmobile 0993.68.02.79 840.000đ 53 Đặt mua
17 Gmobile 0995.242.679 1.100.000đ 53 Đặt mua
18 Gmobile 0993.52.73.79 700.000đ 54 Đặt mua
19 Gmobile 09965.246.79 630.000đ 57 Đặt mua
20 Gmobile 0993.68.0339 700.000đ 50 Đặt mua
21 Gmobile 0995.521.879 630.000đ 55 Đặt mua
22 Gmobile 0995.242.079 700.000đ 47 Đặt mua
23 Gmobile 099.39.01379 840.000đ 50 Đặt mua
24 Gmobile 0993.95.88.79 770.000đ 67 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Thần Tài : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3