STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0332.824.179 450.000đ 39 Đặt mua
2 Viettel 0332.174.539 300.000đ 37 Đặt mua
3 Viettel 0369.843.279 300.000đ 51 Đặt mua
4 Viettel 0338.145.939 300.000đ 45 Đặt mua
5 Viettel 0375.420.439 300.000đ 37 Đặt mua
6 Viettel 0376.675.079 300.000đ 50 Đặt mua
7 Viettel 0343.551.479 300.000đ 41 Đặt mua
8 Viettel 0364.558.439 399.000đ 47 Đặt mua
9 Viettel 0343.945.139 300.000đ 41 Đặt mua
10 Viettel 0363.490.439 300.000đ 41 Đặt mua
11 Viettel 0384.960.639 300.000đ 48 Đặt mua
12 Viettel 0394.34.2639 300.000đ 43 Đặt mua
13 Viettel 0332.406.439 299.000đ 34 Đặt mua
14 Viettel 0373.768.439 450.000đ 50 Đặt mua
15 Viettel 0375.970.379 449.000đ 50 Đặt mua
16 Viettel 0389.994.679 960.000đ 64 Đặt mua
17 Viettel 0971.263.439 960.000đ 44 Đặt mua
18 Viettel 0362.224.379 450.000đ 38 Đặt mua
19 Viettel 0961.334.039 960.000đ 38 Đặt mua
20 Viettel 0354.340.339 450.000đ 34 Đặt mua
21 Viettel 0967.414.439 960.000đ 47 Đặt mua
22 Viettel 0379.960.579 449.000đ 55 Đặt mua
23 Viettel 0963.150.539 960.000đ 41 Đặt mua
24 Viettel 0335.709.079 960.000đ 43 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Thần Tài : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3