STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0329.536.179 550.000đ 45 Đặt mua
2 Viettel 0976.041.039 950.000đ 39 Đặt mua
3 Viettel 0986.571.039 950.000đ 48 Đặt mua
4 Viettel 0368.174.779 950.000đ 52 Đặt mua
5 Viettel 0355.878.539 950.000đ 53 Đặt mua
6 Viettel 0365.835.279 950.000đ 48 Đặt mua
7 Viettel 0359.589.339 950.000đ 54 Đặt mua
8 Viettel 0362.342.579 950.000đ 41 Đặt mua
9 Viettel 0369.362.939 950.000đ 50 Đặt mua
10 Viettel 0862.070.339 950.000đ 38 Đặt mua
11 Viettel 0326.829.379 950.000đ 49 Đặt mua
12 Viettel 0377.445.179 950.000đ 47 Đặt mua
13 Viettel 0387.258.879 950.000đ 57 Đặt mua
14 Viettel 0367.882.939 950.000đ 55 Đặt mua
15 Viettel 0374.207.579 950.000đ 44 Đặt mua
16 Viettel 0977.583.139 950.000đ 52 Đặt mua
17 Viettel 0345.615.839 950.000đ 44 Đặt mua
18 Viettel 0396.609.779 950.000đ 56 Đặt mua
19 Viettel 0376.263.779 950.000đ 50 Đặt mua
20 Viettel 0394.269.779 950.000đ 56 Đặt mua
21 Viettel 0862.986.379 950.000đ 58 Đặt mua
22 Viettel 0868.981.639 950.000đ 58 Đặt mua
23 Viettel 0388.132.979 950.000đ 50 Đặt mua
24 Viettel 0339.704.879 950.000đ 50 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Thần Tài : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3