STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0348.386.579 300.000đ 53 Đặt mua
2 Viettel 0332.406.439 299.000đ 34 Đặt mua
3 Viettel 0339.184.939 300.000đ 49 Đặt mua
4 Viettel 0375.420.439 300.000đ 37 Đặt mua
5 Viettel 0363.490.439 299.000đ 41 Đặt mua
6 Viettel 0338.893.479 300.000đ 54 Đặt mua
7 Viettel 0379.456.439 300.000đ 50 Đặt mua
8 Viettel 0329.536.179 550.000đ 45 Đặt mua
9 Viettel 0387.596.239 299.000đ 52 Đặt mua
10 Viettel 0354.759.439 300.000đ 49 Đặt mua
11 Viettel 0325.026.679 300.000đ 40 Đặt mua
12 Viettel 035.9876.279 300.000đ 56 Đặt mua
13 Viettel 0358.382.279 300.000đ 47 Đặt mua
14 Viettel 0335.591.239 300.000đ 40 Đặt mua
15 Viettel 0347.132.939 299.000đ 41 Đặt mua
16 Viettel 0369.843.279 300.000đ 51 Đặt mua
17 Viettel 0368.421.079 300.000đ 40 Đặt mua
18 Viettel 0346.243.639 300.000đ 40 Đặt mua
19 Viettel 0352.74.5479 400.000đ 46 Đặt mua
20 Viettel 0364.558.439 299.000đ 47 Đặt mua
21 Viettel 0353.844.139 300.000đ 40 Đặt mua
22 Viettel 0343.551.479 300.000đ 41 Đặt mua
23 Viettel 0335.543.079 300.000đ 39 Đặt mua
24 Viettel 0332.174.539 299.000đ 37 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Thần Tài : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3