Sim Tam Hoa Kép

Đầu số
Tất cả
Khoảng giá
STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0979.333.666 488.000.000đ 52 Đặt mua
2 Viettel 0965.888.111 79.000.000đ 47 Đặt mua
3 Viettel 0984.333.888 288.000.000đ 54 Đặt mua
4 Viettel 0981.888.333 168.000.000đ 51 Đặt mua
5 Viettel 0963.111.888 245.000.000đ 45 Đặt mua
6 Viettel 0983.111.777 155.000.000đ 44 Đặt mua
7 Viettel 0966.888.000 99.000.000đ 45 Đặt mua
8 Viettel 0988.111.888 688.000.000đ 52 Đặt mua
9 Viettel 0969.888.000 99.000.000đ 48 Đặt mua
10 Viettel 0971.222.666 199.000.000đ 41 Đặt mua
11 Viettel 0981.888.999 999.000.000đ 69 Đặt mua
12 Viettel 0964.000.666 110.000.000đ 37 Đặt mua
13 Viettel 0961.666.999 555.000.000đ 61 Đặt mua
14 Viettel 0988.111.333 350.000.000đ 37 Đặt mua
15 Viettel 0979.000.333 268.000.000đ 34 Đặt mua
16 Viettel 0979.111.666 479.000.000đ 46 Đặt mua
17 Viettel 0377.555.333 45.000.000đ 41 Đặt mua
18 Viettel 0342.666.888 198.000.000đ 51 Đặt mua
19 Viettel 0866.777.999 284.000.000đ 68 Đặt mua
20 Viettel 0983.999.000 85.000.000đ 47 Đặt mua
21 Viettel 0977.333.000 72.000.000đ 32 Đặt mua
22 Viettel 0352.888.777 36.000.000đ 55 Đặt mua
23 Viettel 0399.555.777 50.000.000đ 57 Đặt mua
24 Viettel 0865.222.777 46.000.000đ 46 Đặt mua

Bình luận