STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0909.666.444 65.000.000đ 48 Đặt mua
2 Mobifone 0901.999.111 106.000.000đ 40 Đặt mua
3 Mobifone 0779.222.999 115.000.000đ 56 Đặt mua
4 Mobifone 0902.111.777 128.000.000đ 35 Đặt mua
5 Mobifone 0903.000.111 179.000.000đ 15 Đặt mua
6 Mobifone 0935.999.333 112.000.000đ 53 Đặt mua
7 Mobifone 0931.222.999 234.000.000đ 46 Đặt mua
8 Mobifone 0785.999.555 60.000.000đ 62 Đặt mua
9 Mobifone 0706.000.888 55.000.000đ 37 Đặt mua
10 Mobifone 078.3333.666 65.000.000đ 45 Đặt mua
11 Mobifone 076.5555.777 68.000.000đ 54 Đặt mua
12 Mobifone 0792.333.444 30.000.000đ 39 Đặt mua
13 Mobifone 079.2222.333 50.000.000đ 33 Đặt mua
14 Mobifone 0792.555.888 100.000.000đ 57 Đặt mua
15 Mobifone 0776.999.444 12.000.000đ 59 Đặt mua
16 Mobifone 0708.333.999 110.000.000đ 51 Đặt mua
17 Mobifone 0797.333.888 100.000.000đ 56 Đặt mua
18 Mobifone 0782.111.444 13.000.000đ 32 Đặt mua
19 Mobifone 0792.333.888 100.000.000đ 51 Đặt mua
20 Mobifone 0797.333.444 30.000.000đ 44 Đặt mua
21 Mobifone 0764.666.999 50.000.000đ 62 Đặt mua
22 Mobifone 0792.333.999 110.000.000đ 54 Đặt mua
23 Mobifone 078.9999.777 75.000.000đ 72 Đặt mua
24 Mobifone 0708.333.888 100.000.000đ 48 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tam Hoa Kép : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3