STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0776.999.444 12.000.000đ 59 Đặt mua
2 Mobifone 0783.999.444 12.000.000đ 57 Đặt mua
3 Mobifone 0782.111.444 13.000.000đ 32 Đặt mua
4 Mobifone 0773.999.444 12.000.000đ 56 Đặt mua
5 Vinaphone 0856.777.000 10.000.000đ 40 Đặt mua
6 Vinaphone 0836.888.444 15.000.000đ 53 Đặt mua
7 Vinaphone 0842.777.000 10.000.000đ 35 Đặt mua
8 Vinaphone 0836.777.444 10.000.000đ 50 Đặt mua
9 Vinaphone 0842.777.444 10.000.000đ 47 Đặt mua
10 Vinaphone 0842.777.111 10.000.000đ 38 Đặt mua
11 Vinaphone 0842.666.444 10.000.000đ 44 Đặt mua
12 Vinaphone 0842.666.000 10.000.000đ 32 Đặt mua
13 Vinaphone 0843.999.000 13.000.000đ 42 Đặt mua
14 Vinaphone 0835.666.444 10.000.000đ 46 Đặt mua
15 Vinaphone 0819.777.111 10.000.000đ 42 Đặt mua
16 Vinaphone 0819.777.444 10.000.000đ 51 Đặt mua
17 Vinaphone 0836.777.111 14.000.000đ 41 Đặt mua
18 Mobifone 0775.666.000 20.000.000đ 37 Đặt mua
19 Vinaphone 0848.111.444 16.500.000đ 35 Đặt mua
20 Vinaphone 0843.777.111 14.000.000đ 39 Đặt mua
21 Máy bàn 02462.999.333 16.000.000đ 50 Đặt mua
22 Vinaphone 0826.555.444 14.000.000đ 43 Đặt mua
23 Máy bàn 02466555111 16.800.000đ 36 Đặt mua
24 Mobifone 0786.555.444 12.000.000đ 48 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tam Hoa Kép : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3