STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0779.222.999 115.000.000đ 56 Đặt mua
2 Mobifone 0785.999.555 60.000.000đ 62 Đặt mua
3 Mobifone 0706.000.888 55.000.000đ 37 Đặt mua
4 Mobifone 079.4444.999 68.000.000đ 59 Đặt mua
5 Mobifone 0792.555.888 100.000.000đ 57 Đặt mua
6 Mobifone 076.5555.777 68.000.000đ 54 Đặt mua
7 Mobifone 076.4444.888 60.000.000đ 53 Đặt mua
8 Mobifone 0792.555.666 75.000.000đ 51 Đặt mua
9 Mobifone 0792.333.999 110.000.000đ 54 Đặt mua
10 Mobifone 0792.666.777 70.000.000đ 57 Đặt mua
11 Mobifone 0708.333.999 110.000.000đ 51 Đặt mua
12 Mobifone 0792.333.888 100.000.000đ 51 Đặt mua
13 Mobifone 0776.999.444 12.000.000đ 59 Đặt mua
14 Mobifone 0792.333.444 30.000.000đ 39 Đặt mua
15 Mobifone 0797.333.444 30.000.000đ 44 Đặt mua
16 Mobifone 0773.999.444 12.000.000đ 56 Đặt mua
17 Mobifone 079.8888.777 66.000.000đ 69 Đặt mua
18 Mobifone 079.2222.333 50.000.000đ 33 Đặt mua
19 Mobifone 0797.333.888 100.000.000đ 56 Đặt mua
20 Mobifone 078.3333.666 65.000.000đ 45 Đặt mua
21 Mobifone 079.4444.888 60.000.000đ 56 Đặt mua
22 Mobifone 0764.666.777 39.000.000đ 56 Đặt mua
23 Mobifone 079.4444.555 50.000.000đ 47 Đặt mua
24 Mobifone 0764.666.999 50.000.000đ 62 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tam Hoa Kép : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3