STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0377.555.333 45.000.000đ 41 Đặt mua
2 Viettel 0342.666.888 198.000.000đ 51 Đặt mua
3 Viettel 0338.333.999 133.000.000đ 50 Đặt mua
4 Viettel 0364.888.777 32.000.000đ 58 Đặt mua
5 Viettel 0399.555.777 50.000.000đ 57 Đặt mua
6 Viettel 0352.888.777 36.000.000đ 55 Đặt mua
7 Viettel 0385.888.000 50.000.000đ 40 Đặt mua
8 Viettel 0388.999.111 60.000.000đ 49 Đặt mua
9 Viettel 0388.111.888 155.000.000đ 46 Đặt mua
10 Viettel 0392.000.111 45.000.000đ 17 Đặt mua
11 Viettel 0383.000.777 55.000.000đ 35 Đặt mua
12 Viettel 0399.777.111 25.000.000đ 45 Đặt mua
13 Viettel 0395.777.333 14.800.000đ 47 Đặt mua
14 Viettel 0374.555.000 14.800.000đ 29 Đặt mua
15 Viettel 0367.222.444 15.000.000đ 34 Đặt mua
16 Viettel 0342.888.000 19.000.000đ 33 Đặt mua
17 Viettel 0339.555.000 30.000.000đ 30 Đặt mua
18 Viettel 0395.000.777 55.000.000đ 38 Đặt mua
19 Viettel 0385.999.000 50.000.000đ 43 Đặt mua
20 Viettel 0394.000.111 45.000.000đ 19 Đặt mua
21 Viettel 0346.999.444 20.000.000đ 52 Đặt mua
22 Viettel 0376.555.666 100.000.000đ 49 Đặt mua
23 Viettel 0394.777.111 13.300.000đ 40 Đặt mua
24 Viettel 0347.666.777 36.000.000đ 53 Đặt mua

Bình luận