Sim Tam Hoa 8 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0352.188888 179.000.000đ 51 Đặt mua
2 Viettel 038.5558888 288.000.000đ 58 Đặt mua
3 Viettel 0396.916.888 25.000.000đ 58 Đặt mua
4 Viettel 0339.23.8888 81.900.000đ 52 Đặt mua
5 Viettel 0388.99.8888 495.350.000đ 69 Đặt mua
6 Viettel 036.456.0888 5.850.000đ 48 Đặt mua
7 Viettel 0346.072.888 4.390.000đ 46 Đặt mua
8 Viettel 0356.364.888 4.890.000đ 51 Đặt mua
9 Viettel 0346.069.888 5.550.000đ 52 Đặt mua
10 Viettel 0346.071.888 4.350.000đ 45 Đặt mua
11 Viettel 0349.027.888 4.350.000đ 49 Đặt mua
12 Viettel 0334.051.888 6.500.000đ 40 Đặt mua
13 Viettel 0372.714.888 6.500.000đ 48 Đặt mua
14 Viettel 0334.053.888 6.500.000đ 42 Đặt mua
15 Viettel 0332.475.888 6.500.000đ 48 Đặt mua
16 Viettel 0334.014.888 5.500.000đ 39 Đặt mua
17 Viettel 0378.470.888 6.500.000đ 53 Đặt mua
18 Viettel 0354.735.888 6.500.000đ 51 Đặt mua
19 Viettel 0346.051.888 6.500.000đ 43 Đặt mua
20 Viettel 0327.670.888 6.500.000đ 49 Đặt mua
21 Viettel 0334.021.888 6.500.000đ 37 Đặt mua
22 Viettel 0374.584.888 5.500.000đ 55 Đặt mua
23 Viettel 0367.485.888 6.500.000đ 57 Đặt mua
24 Viettel 0364.584.888 6.500.000đ 54 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tam Hoa 8 Đầu Số 03 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3