STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 058.64.77777 15.900.000đ 58 Đặt mua
2 Vietnamobile 09276.77777 270.000.000đ 59 Đặt mua
3 Vietnamobile 05645.66666 298.000.000đ 50 Đặt mua
4 Vietnamobile 05894.11111 35.000.000đ 31 Đặt mua
5 Vietnamobile 05874.66666 109.000.000đ 54 Đặt mua
6 Vietnamobile 05845.66666 298.000.000đ 52 Đặt mua
7 Vietnamobile 058.37.44444 15.900.000đ 43 Đặt mua
8 Vietnamobile 09250.11111 114.000.000đ 21 Đặt mua
9 Vietnamobile 05229.77777 109.000.000đ 53 Đặt mua
10 Vietnamobile 05628.00000 31.300.000đ 21 Đặt mua
11 Vietnamobile 05692.00000 32.500.000đ 22 Đặt mua
12 Vietnamobile 092.88.44444 170.000.000đ 47 Đặt mua
13 Vietnamobile 05228.77777 109.000.000đ 52 Đặt mua
14 Vietnamobile 058.76.22222 24.300.000đ 36 Đặt mua
15 Vietnamobile 05.888.33333 198.000.000đ 44 Đặt mua
16 Vietnamobile 05836.33333 110.000.000đ 37 Đặt mua
17 Vietnamobile 05844.00000 36.000.000đ 21 Đặt mua
18 Vietnamobile 05870.33333 72.300.000đ 35 Đặt mua
19 Vietnamobile 05693.77777 109.000.000đ 58 Đặt mua
20 Vietnamobile 09233.22222 288.350.000đ 27 Đặt mua
21 Vietnamobile 05839.22222 97.000.000đ 35 Đặt mua
22 Vietnamobile 05683.77777 109.000.000đ 57 Đặt mua
23 Vietnamobile 092.55.77777 650.000.000đ 56 Đặt mua
24 Vietnamobile 05651.66666 143.000.000đ 47 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Ngũ Quý : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3