STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Reddi 05597.33333 46.000.000đ 41 Đặt mua
2 Reddi 05590.77777 75.500.000đ 54 Đặt mua
3 Reddi 05598.77777 75.500.000đ 62 Đặt mua
4 Reddi 05590.88888 134.000.000đ 59 Đặt mua
5 Reddi 05599.22222 68.000.000đ 38 Đặt mua
6 Reddi 05597.00000 19.700.000đ 26 Đặt mua
7 Reddi 05594.55555 68.000.000đ 48 Đặt mua
8 Reddi 05593.77777 75.500.000đ 57 Đặt mua
9 Reddi 05591.00000 19.700.000đ 20 Đặt mua
10 Reddi 05592.00000 19.700.000đ 21 Đặt mua
11 Reddi 05597.44444 19.700.000đ 46 Đặt mua
12 Reddi 05598.66666 226.000.000đ 57 Đặt mua
13 Reddi 05594.77777 68.000.000đ 58 Đặt mua
14 Reddi 05598.00000 19.700.000đ 27 Đặt mua
15 Reddi 05592.77777 75.500.000đ 56 Đặt mua
16 Reddi 05590.22222 46.900.000đ 29 Đặt mua
17 Reddi 05594.22222 43.700.000đ 33 Đặt mua
18 Reddi 05590.99999 279.000.000đ 64 Đặt mua
19 Reddi 05597.22222 46.900.000đ 36 Đặt mua
20 Reddi 05591.77777 75.500.000đ 55 Đặt mua
21 Reddi 05595.00000 24.500.000đ 24 Đặt mua
22 Reddi 05592.44444 19.700.000đ 41 Đặt mua
23 Reddi 05594.00000 19.700.000đ 23 Đặt mua
24 Reddi 05594.33333 46.900.000đ 38 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Ngũ Quý : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3