STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0975.322222 290.000.000đ 34 Đặt mua
2 Viettel 09812.77777 468.000.000đ 55 Đặt mua
3 Viettel 097.19.66666 650.000.000đ 56 Đặt mua
4 Vinaphone 09.179.66666 999.000.000đ 56 Đặt mua
5 Viettel 097.48.11111 128.000.000đ 33 Đặt mua
6 Viettel 097.49.77777 299.000.000đ 64 Đặt mua
7 Viettel 096.58.11111 148.000.000đ 33 Đặt mua
8 Viettel 0352.188888 179.000.000đ 51 Đặt mua
9 Vinaphone 09193.55555 500.000.000đ 47 Đặt mua
10 Viettel 096.39.22222 333.000.000đ 37 Đặt mua
11 Viettel 09681.55555 555.000.000đ 49 Đặt mua
12 Viettel 096.5588888 1.666.000.000đ 65 Đặt mua
13 Viettel 098.57.22222 234.000.000đ 39 Đặt mua
14 Viettel 09844.66666 610.000.000đ 55 Đặt mua
15 Viettel 098.50.22222 268.000.000đ 32 Đặt mua
16 Vinaphone 09191.33333 500.000.000đ 35 Đặt mua
17 Viettel 09765.99999 1.300.000.000đ 72 Đặt mua
18 Viettel 09823.22222 410.000.000đ 32 Đặt mua
19 Vinaphone 09159.33333 368.000.000đ 39 Đặt mua
20 Viettel 09621.00000 93.000.000đ 18 Đặt mua
21 Vinaphone 09142.99999 888.000.000đ 61 Đặt mua
22 Vinaphone 09148.55555 386.000.000đ 47 Đặt mua
23 Viettel 09893.11111 199.000.000đ 34 Đặt mua
24 Vinaphone 085.8899999 799.000.000đ 74 Đặt mua

Bình luận