Sim Năm Sinh 2016

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0967.21.08.16 960.000đ 40 Đặt mua
2 Viettel 0385.02.2016 960.000đ 27 Đặt mua
3 Viettel 0382.75.2016 960.000đ 34 Đặt mua
4 Viettel 0393.67.2016 960.000đ 37 Đặt mua
5 Viettel 0332.71.2016 960.000đ 25 Đặt mua
6 Viettel 0965.30.2016 960.000đ 32 Đặt mua
7 Viettel 0973.19.01.16 960.000đ 37 Đặt mua
8 Viettel 0982.28.05.16 960.000đ 41 Đặt mua
9 Viettel 0378.41.2016 960.000đ 32 Đặt mua
10 Viettel 0353.21.2016 960.000đ 23 Đặt mua
11 Viettel 0353.44.2016 960.000đ 28 Đặt mua
12 Viettel 0375.76.2016 960.000đ 37 Đặt mua
13 Viettel 0327.16.11.16 960.000đ 28 Đặt mua
14 Viettel 0964.14.11.16 960.000đ 33 Đặt mua
15 Viettel 0332.95.2016 960.000đ 31 Đặt mua
16 Viettel 0358.31.2016 960.000đ 29 Đặt mua
17 Viettel 0987.01.12.16 960.000đ 35 Đặt mua
18 Viettel 0375.18.2016 960.000đ 33 Đặt mua
19 Viettel 0363.48.2016 960.000đ 33 Đặt mua
20 Viettel 0377.78.2016 960.000đ 41 Đặt mua
21 Viettel 0329.89.2016 960.000đ 40 Đặt mua
22 Viettel 0979.13.06.16 960.000đ 42 Đặt mua
23 Viettel 0978.01.08.16 960.000đ 40 Đặt mua
24 Viettel 0334.30.2016 960.000đ 22 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2016 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3