Sim Năm Sinh 1997

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0399.11.09.97 960.000đ 48 Đặt mua
2 Viettel 0386.09.07.97 960.000đ 49 Đặt mua
3 Viettel 0337.14.09.97 960.000đ 43 Đặt mua
4 Viettel 0328.15.09.97 960.000đ 44 Đặt mua
5 Viettel 0368.11.09.97 960.000đ 44 Đặt mua
6 Viettel 0869.55.1997 4.350.000đ 59 Đặt mua
7 Viettel 0358.04.1997 2.000.000đ 46 Đặt mua
8 Viettel 0335.11.11.97 4.350.000đ 31 Đặt mua
9 Viettel 0396.11.11.97 4.350.000đ 38 Đặt mua
10 Viettel 0869.83.1997 2.600.000đ 60 Đặt mua
11 Viettel 0868.22.1997 4.390.000đ 52 Đặt mua
12 Viettel 0343.33.1997 5.150.000đ 42 Đặt mua
13 Viettel 0865.66.1997 4.500.000đ 57 Đặt mua
14 Viettel 0868.06.1997 2.600.000đ 54 Đặt mua
15 Viettel 0865.11.11.97 4.350.000đ 39 Đặt mua
16 Viettel 0972.12.06.97 1.850.000đ 43 Đặt mua
17 Viettel 0975.10.08.97 1.850.000đ 46 Đặt mua
18 Viettel 0336.88.1997 5.150.000đ 54 Đặt mua
19 Viettel 0353.11.11.97 2.700.000đ 31 Đặt mua
20 Viettel 0333.29.1997 3.850.000đ 46 Đặt mua
21 Viettel 0969.11.07.97 1.850.000đ 49 Đặt mua
22 Viettel 0328.66.1997 2.600.000đ 51 Đặt mua
23 Viettel 0344.44.1997 8.890.000đ 45 Đặt mua
24 Viettel 0867.12.1997 2.890.000đ 50 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1997 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3