Sim Năm Sinh 1988

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0372.06.03.88 960.000đ 37 Đặt mua
2 Viettel 0387.02.05.88 960.000đ 41 Đặt mua
3 Viettel 0337.13.06.88 960.000đ 39 Đặt mua
4 Viettel 0335.04.06.88 960.000đ 37 Đặt mua
5 Viettel 0395.28.10.88 960.000đ 44 Đặt mua
6 Viettel 0333.17.09.88 960.000đ 42 Đặt mua
7 Viettel 0334.11.06.88 960.000đ 34 Đặt mua
8 Viettel 0334.02.07.88 960.000đ 35 Đặt mua
9 Viettel 0862.11.03.88 960.000đ 37 Đặt mua
10 Viettel 0869.31.03.88 960.000đ 46 Đặt mua
11 Viettel 0377.30.09.88 960.000đ 45 Đặt mua
12 Viettel 0337.19.06.88 960.000đ 45 Đặt mua
13 Viettel 0357.11.12.88 960.000đ 36 Đặt mua
14 Viettel 0378.14.06.88 960.000đ 45 Đặt mua
15 Viettel 0362.11.01.88 960.000đ 30 Đặt mua
16 Viettel 0392.19.03.88 960.000đ 43 Đặt mua
17 Viettel 0383.07.10.88 960.000đ 38 Đặt mua
18 Viettel 0387.12.02.88 960.000đ 39 Đặt mua
19 Viettel 0345.23.06.88 960.000đ 39 Đặt mua
20 Viettel 0394.17.12.88 960.000đ 43 Đặt mua
21 Viettel 0399.26.06.88 960.000đ 51 Đặt mua
22 Viettel 0862.07.03.88 960.000đ 42 Đặt mua
23 Viettel 0327.01.03.88 960.000đ 32 Đặt mua
24 Viettel 0388.23.05.88 960.000đ 45 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1988 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3