Sim Năm Sinh 1987

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0337.26.10.87 650.000đ 37 Đặt mua
2 Viettel 0869.01.07.87 960.000đ 46 Đặt mua
3 Viettel 0363.09.07.87 960.000đ 43 Đặt mua
4 Viettel 0363.06.08.87 960.000đ 41 Đặt mua
5 Viettel 0862.08.10.87 960.000đ 40 Đặt mua
6 Viettel 0862.06.07.87 960.000đ 44 Đặt mua
7 Viettel 0971.31.11.87 960.000đ 38 Đặt mua
8 Viettel 0865.99.1987 4.390.000đ 62 Đặt mua
9 Viettel 0867.68.1987 2.600.000đ 60 Đặt mua
10 Viettel 0977.34.1987 4.390.000đ 55 Đặt mua
11 Viettel 0333.38.1987 7.200.000đ 45 Đặt mua
12 Viettel 0386.11.11.87 4.390.000đ 36 Đặt mua
13 Viettel 0966.45.1987 4.390.000đ 55 Đặt mua
14 Viettel 0963.76.1987 2.600.000đ 56 Đặt mua
15 Viettel 0978.17.03.87 1.850.000đ 50 Đặt mua
16 Viettel 0867.66.1987 3.950.000đ 58 Đặt mua
17 Viettel 0867.67.1987 3.850.000đ 59 Đặt mua
18 Viettel 0866.55.1987 4.390.000đ 55 Đặt mua
19 Viettel 0968.42.1987 4.390.000đ 54 Đặt mua
20 Viettel 0964.47.1987 4.390.000đ 55 Đặt mua
21 Viettel 0964.18.01.87 2.600.000đ 44 Đặt mua
22 Viettel 0967.72.1987 2.600.000đ 56 Đặt mua
23 Viettel 0374.21.08.87 1.100.000đ 40 Đặt mua
24 Viettel 0862.88.1987 5.250.000đ 57 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1987 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3