STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0879.79.3333 270.350.000đ 52 Đặt mua
2 iTelecom 0879.78.78.78 540.350.000đ 69 Đặt mua
3 iTelecom 0879.39.39.39 711.350.000đ 60 Đặt mua
4 iTelecom 087.88888.39 59.000.000đ 67 Đặt mua
5 iTelecom 087.88888.79 79.000.000đ 71 Đặt mua
6 iTelecom 0872.544.866 740.000đ 50 Đặt mua
7 iTelecom 0876.045.866 700.000đ 50 Đặt mua
8 iTelecom 0874.98.1993 2.600.000đ 58 Đặt mua
9 iTelecom 0872.047.866 700.000đ 48 Đặt mua
10 iTelecom 0879.173.768 805.000đ 56 Đặt mua
11 iTelecom 0876.421.963 850.000đ 46 Đặt mua
12 iTelecom 0877.871.678 950.000đ 59 Đặt mua
13 iTelecom 0876.544.279 910.000đ 52 Đặt mua
14 iTelecom 0876.23.6789 35.000.000đ 56 Đặt mua
15 iTelecom 0876.543.085 950.000đ 46 Đặt mua
16 iTelecom 0876.658.368 950.000đ 57 Đặt mua
17 iTelecom 0878.388.773 850.000đ 59 Đặt mua
18 iTelecom 0878.380.866 850.000đ 54 Đặt mua
19 iTelecom 0879.66.2011 910.000đ 40 Đặt mua
20 iTelecom 0876.66.3333 119.000.000đ 45 Đặt mua
21 iTelecom 0878.388.468 850.000đ 60 Đặt mua
22 iTelecom 0878.386.979 850.000đ 65 Đặt mua
23 iTelecom 0878.382.808 850.000đ 52 Đặt mua
24 iTelecom 0876.543.160 910.000đ 40 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3