STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0874.98.1993 2.600.000đ 58 Đặt mua
2 iTelecom 0872.544.866 740.000đ 50 Đặt mua
3 iTelecom 0877.544.866 790.000đ 55 Đặt mua
4 iTelecom 0876.045.866 700.000đ 50 Đặt mua
5 iTelecom 0872.047.866 700.000đ 48 Đặt mua
6 iTelecom 08.77777.198 5.700.000đ 61 Đặt mua
7 iTelecom 08.77777.184 4.100.000đ 56 Đặt mua
8 iTelecom 08.77777.910 6.900.000đ 53 Đặt mua
9 iTelecom 08.77777.308 4.100.000đ 54 Đặt mua
10 iTelecom 08.77777.978 14.900.000đ 67 Đặt mua
11 iTelecom 08.77777.802 3.000.000đ 53 Đặt mua
12 iTelecom 08.77777.372 4.100.000đ 55 Đặt mua
13 iTelecom 0878.292929 75.100.000đ 56 Đặt mua
14 iTelecom 08.77777.672 4.100.000đ 58 Đặt mua
15 iTelecom 08.77777.832 3.000.000đ 56 Đặt mua
16 iTelecom 08.77777.656 4.600.000đ 60 Đặt mua
17 iTelecom 08.77777.320 3.000.000đ 48 Đặt mua
18 iTelecom 08.77777.898 9.200.000đ 68 Đặt mua
19 iTelecom 08.77777.627 3.000.000đ 58 Đặt mua
20 iTelecom 087.686.2222 47.500.000đ 43 Đặt mua
21 iTelecom 08.77777.685 3.000.000đ 62 Đặt mua
22 iTelecom 0878.456.456 38.000.000đ 53 Đặt mua
23 iTelecom 08.77777.951 3.000.000đ 58 Đặt mua
24 iTelecom 08.77777.371 4.100.000đ 54 Đặt mua

Bình luận