STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0879.79.3333 300.000.000đ 52 Đặt mua
2 iTelecom 0879.78.78.78 600.000.000đ 69 Đặt mua
3 iTelecom 0879.39.39.39 790.000.000đ 60 Đặt mua
4 iTelecom 087.66.55555 179.000.000đ 52 Đặt mua
5 iTelecom 08.767.33333 113.000.000đ 43 Đặt mua
6 iTelecom 0878.778.778 112.000.000đ 67 Đặt mua
7 iTelecom 0876.95.9999 113.000.000đ 71 Đặt mua
8 iTelecom 087.66.22222 113.000.000đ 37 Đặt mua
9 iTelecom 087.662.9999 113.000.000đ 65 Đặt mua
10 iTelecom 087.88888.99 132.000.000đ 73 Đặt mua
11 iTelecom 08.76667.666 132.000.000đ 58 Đặt mua
12 iTelecom 0876.39.39.39 189.000.000đ 57 Đặt mua
13 iTelecom 087.666.5555 132.000.000đ 53 Đặt mua
14 iTelecom 0876.33.8888 132.000.000đ 59 Đặt mua
15 iTelecom 0876.3.77777 132.000.000đ 59 Đặt mua
16 iTelecom 0876.3.55555 132.000.000đ 49 Đặt mua
17 iTelecom 087.665.9999 123.000.000đ 68 Đặt mua
18 iTelecom 08.767.56789 113.000.000đ 63 Đặt mua
19 iTelecom 08.7888.7888 170.000.000đ 70 Đặt mua
20 iTelecom 087.663.9999 123.000.000đ 66 Đặt mua
21 iTelecom 0876.678.678 113.000.000đ 63 Đặt mua
22 iTelecom 0876.38.38.38 113.000.000đ 54 Đặt mua
23 iTelecom 087.8.666668 143.000.000đ 61 Đặt mua
24 iTelecom 0876.2.55555 132.000.000đ 48 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3