STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0876.95.7777 28.500.000đ 63 Đặt mua
2 iTelecom 0876.76.6776 39.000.000đ 60 Đặt mua
3 iTelecom 0876.62.3333 39.000.000đ 41 Đặt mua
4 iTelecom 0876.95.2222 29.000.000đ 43 Đặt mua
5 iTelecom 0876.51.7777 26.000.000đ 55 Đặt mua
6 iTelecom 0878.456.456 38.000.000đ 53 Đặt mua
7 iTelecom 0876.22.5555 40.900.000đ 45 Đặt mua
8 iTelecom 0876.80.7777 28.000.000đ 57 Đặt mua
9 iTelecom 08776.44444 48.000.000đ 48 Đặt mua
10 iTelecom 0876.48.6789 25.000.000đ 63 Đặt mua
11 iTelecom 0876.24.2222 20.000.000đ 35 Đặt mua
12 iTelecom 0878.123.888 28.000.000đ 53 Đặt mua
13 iTelecom 0876.52.6789 33.000.000đ 58 Đặt mua
14 iTelecom 0879.51.7777 35.000.000đ 58 Đặt mua
15 iTelecom 0877.65.3333 26.000.000đ 45 Đặt mua
16 iTelecom 0876.59.6789 35.000.000đ 65 Đặt mua
17 iTelecom 0878.232323 33.300.000đ 38 Đặt mua
18 iTelecom 0877.07.5555 45.000.000đ 49 Đặt mua
19 iTelecom 0876.65.2222 29.000.000đ 40 Đặt mua
20 iTelecom 0879.79.1998 39.000.000đ 67 Đặt mua
21 iTelecom 0876.93.6789 45.000.000đ 63 Đặt mua
22 iTelecom 0879.136.888 25.000.000đ 58 Đặt mua
23 iTelecom 0876.53.6666 39.000.000đ 53 Đặt mua
24 iTelecom 0878.888.111 23.800.000đ 50 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3