Sim Đầu Số 0979

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0979.81.81.81 460.000.000đ 52 Đặt mua
2 Viettel 0979.295.654 400.000đ 56 Đặt mua
3 Viettel 0979.1217.01 450.000đ 37 Đặt mua
4 Viettel 0979.648.220 400.000đ 47 Đặt mua
5 Viettel 0979.274.331 550.000đ 45 Đặt mua
6 Viettel 0979.846.490 550.000đ 56 Đặt mua
7 Viettel 0979.184.987 550.000đ 62 Đặt mua
8 Viettel 0979.271.729 960.000đ 53 Đặt mua
9 Viettel 0979.529.202 960.000đ 45 Đặt mua
10 Viettel 0979.858.726 960.000đ 61 Đặt mua
11 Viettel 0979.726.956 960.000đ 60 Đặt mua
12 Viettel 0979.583.459 960.000đ 59 Đặt mua
13 Viettel 0979.395.095 960.000đ 56 Đặt mua
14 Viettel 0979.679.951 960.000đ 62 Đặt mua
15 Viettel 09795.777.31 960.000đ 55 Đặt mua
16 Viettel 097920.222.7 960.000đ 40 Đặt mua
17 Viettel 0979.931.383 960.000đ 52 Đặt mua
18 Viettel 0979.275.086 960.000đ 53 Đặt mua
19 Viettel 0979.487.583 960.000đ 60 Đặt mua
20 Viettel 0979.347.066 960.000đ 51 Đặt mua
21 Viettel 0979.020.772 960.000đ 43 Đặt mua
22 Viettel 0979.657.793 960.000đ 62 Đặt mua
23 Viettel 0979.897.065 960.000đ 60 Đặt mua
24 Viettel 0979.934.088 960.000đ 57 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 0979 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3