Sim Đầu Số 0965

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0965.154.745 400.000đ 46 Đặt mua
2 Viettel 0965.248.317 550.000đ 45 Đặt mua
3 Viettel 0965.289.703 550.000đ 49 Đặt mua
4 Viettel 0965.845.906 550.000đ 52 Đặt mua
5 Viettel 0965.391.327 550.000đ 45 Đặt mua
6 Viettel 0965.337.039 960.000đ 45 Đặt mua
7 Viettel 0965.855.769 960.000đ 60 Đặt mua
8 Viettel 0965.424.542 960.000đ 41 Đặt mua
9 Viettel 0965.615.099 960.000đ 50 Đặt mua
10 Viettel 0965.434.515 960.000đ 42 Đặt mua
11 Viettel 0965.484.766 960.000đ 55 Đặt mua
12 Viettel 0965.817.101 960.000đ 38 Đặt mua
13 Viettel 0965.251.797 960.000đ 51 Đặt mua
14 Viettel 0965.784.885 960.000đ 60 Đặt mua
15 Viettel 0965.061.466 960.000đ 43 Đặt mua
16 Viettel 0965.13.07.19 960.000đ 41 Đặt mua
17 Viettel 0965.296.691 960.000đ 53 Đặt mua
18 Viettel 0965.374.737 960.000đ 51 Đặt mua
19 Viettel 0965.827.292 960.000đ 50 Đặt mua
20 Viettel 0965.17.07.18 960.000đ 44 Đặt mua
21 Viettel 0965.958.769 960.000đ 64 Đặt mua
22 Viettel 0965.371.466 960.000đ 47 Đặt mua
23 Viettel 0965.846.895 960.000đ 60 Đặt mua
24 Viettel 0965.222.713 960.000đ 37 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 0965 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3