Sim Đầu Số 032

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0327.844.768 300.000đ 49 Đặt mua
2 Viettel 0328.650.115 300.000đ 31 Đặt mua
3 Viettel 0328.291.391 800.000đ 38 Đặt mua
4 Viettel 0329.536.179 550.000đ 45 Đặt mua
5 Viettel 0329.613.288 300.000đ 42 Đặt mua
6 Viettel 0326.120.102 550.000đ 17 Đặt mua
7 Viettel 0326.903.938 300.000đ 43 Đặt mua
8 Viettel 0328.510.410 550.000đ 24 Đặt mua
9 Viettel 0325.337.316 300.000đ 33 Đặt mua
10 Viettel 0325.076.246 960.000đ 35 Đặt mua
11 Viettel 0327.88.2552 960.000đ 42 Đặt mua
12 Viettel 0325.065.668 960.000đ 41 Đặt mua
13 Viettel 0325.405.972 960.000đ 37 Đặt mua
14 Viettel 0326.966.066 960.000đ 44 Đặt mua
15 Viettel 0325.337.688 960.000đ 45 Đặt mua
16 Viettel 032.5555.203 960.000đ 30 Đặt mua
17 Viettel 0326.615.368 960.000đ 40 Đặt mua
18 Viettel 032.7777.852 960.000đ 48 Đặt mua
19 Viettel 0329.244.668 960.000đ 44 Đặt mua
20 Viettel 032858.222.8 960.000đ 40 Đặt mua
21 Viettel 0326.345.685 960.000đ 42 Đặt mua
22 Viettel 0327.52.1983 960.000đ 40 Đặt mua
23 Viettel 0325.296.589 960.000đ 49 Đặt mua
24 Viettel 0328.169.652 960.000đ 42 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 032 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3